O mnie

Człowiek nosi w sobie rozwiązanie. W bezpiecznej relacji może rozkwitać.

MOJE DOŚWIADCZENIE

Anna Raczkiewicz

Jestem psychoterapeutą humanistyczno – doświadczeniowym po rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Anna Raczkiewicz Psychoterapeuta

Doświadczenie w pracy terapeutycznej:

Doświadczenie

Ukończyłam szkolenie z terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT, level 1,2, w trakcie 3) oraz kształcę się i rozwijam w focusingu.

Od 2012 r. zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, które doświadczają w życiu cierpienia, smutku, braku radości, nie radzą sobie z emocjami.

Jestem członkiem World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling (WAPCEP) oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA.

Pracuję pod stałą superwizją oraz nieustannie poszerzam swoje umiejętności oraz zdobywam doświadczenie i wiedzę na wielu warsztatach oraz konferencjach.

Szczególnie bliska jest mi praca z emocjami, do której przygotował mnie warsztat z EFT- Emotion Focused Therapy (Greenberg) oraz  Focusing, wiedzę o nim zdobywam u Claude’a Missiaen (The International Focusing Institute).

Posiadam kwalifikacje socjoterapeuty i trenera warsztatu psychologicznego I stopnia. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje oraz warsztatach wzbogacających mój rozwój i warsztat pracy. Prowadziłam warsztaty i treningi dla dorosłych. Warsztaty umiejętności rodzicielskich oraz warsztaty dla nauczycieli.

Od 1992 r. zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Prowadziłam świetlice socjoterapeutyczne, pracowałam w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych, w Klinice Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz podczas wieloletniej praktyki w Centrum Ingenium oraz własnym gabinecie terapeutycznym GAJ.

DLACZEGO POMAGAM INNYM?

ZMIANA JEST MOŻLIWA

Wierzę, że przy gotowości i warunkach bezpiecznej relacji możliwa jest zmiana. Neurobiologia, to potwierdza.

WIERZĘ W ROZWÓJ

Rozwój jest możliwy przy akceptacji, autentycznej i bezpiecznej relacji.

WZMACNIAM WARTOŚĆ

Życzliwość, szacunek, ciekawość w relacji wzmacniają i dają poczucie, że jesteś kimś wartościowym .